Oppfølging av hivpositive kvinner

Logo NFIM HIVretlin2017 Header

Oppfølging av hivpositive kvinner

Man bør diskutere prevensjon, barneønske og graviditet med alle hivpositive kvinner i fertil alder. Eventuelle ugunstige effekter av hivmedikamenter på foster bør taes i betraktning ved oppstart i svangerskap eller hos kvinner om kan bli gravide (se under).

 

Prevensjon

Generelt er det en del relevante interaksjoner mellom hormonelle antikonsepsjonsmidler og hivmedikamenter. – sjekk www.hiv-druginteractions.org for detaljer.

  • Kondom/ femidom gir kun ca 80 % beskyttelse mot graviditet.
  • Hormonelle antikonsepsjonsmidler (inkludert p-piller,”mini-piller”, implantater, p-plaster og -staver) gir god beskyttelse mot graviditet, men det er signifikante interaksjoner mellom østrogener/gestagener i disse preparatene og flere NNRTI, PI og muligens cobicistat. Dette kan resultere i mer usikker effekt av det antikonseptive middelet og/ eller økte bivirkninger. Dette er det svært viktig å informere pasientene om (se under).
  • Medroxyprogesteron i depotform (Depo-Provera®) intramuskulært har like god beskyttelse mot graviditet som kombinasjonspiller og har ingen relevante interaksjoner med hivmedikamenter
  • IUD; kobberspiral og hormonspiral kan brukes uavhengig av hivbehandling
  • Relevante interaksjoner mellom hormonelle antikonsepsjonsmidler (foruten Depo-Provera®) og hivmedikamenter (se hiv-druginteractions.org, eller andre kilder for ytterligere informasjon):
  • Dolutegravir, raltegravir, rilpivirin, etravirine og maraviroc har ingen kjente interaksjoner med hormonell antikonsepsjon.
  • Elvitegravir/cobicistat og atazanavir/r kan kombineres med p-piller som har minst 30 ug ethinylestradiol og inneholder gestagenet noretisteron, f.eks. Synfase®. Dette krever imidlertid ekstra god etterlevelse av antikonsepsjonsmiddelet og gir økt risiko for gestagenrelaterte bivirkninger pga økte nivåer av noretisteron.
  • Darunavir/r og lopinavir/r gir reduserte nivåer av etinylestradiol og gestagener og usikker preventiv effekt.
  • Efavirenz gir økte nivåer av ethinylestradiol og reduserte gestagennivåer, og egner seg dårlig sammen med hormonell antikonsepsjon. Man kan også forvente redusert effekt av gestagenbasert nødprevensjon - dobbelt dose bør vurderes hos kvinner som bruker efavirenz.