Kontroller

Logo NFIM HIVretlin2017 Header

Kontroller

 

 • Pasienten bør gå til kontroll hver 6 mnd., men hyppigere den første tiden. Minimum 1 gang pr år.
 • Spørre om det har vært noen nye hendelser/ sykdommer siden sist, evt. nye medisiner.
 • Fornye resept. Sjekke interaksjoner medikamenter/ naturpreparater.

 • Blodtrykk, vekt, røykestatus.
 • Psykisk helse (depresjon/ angst/ ensomhet/ rus).
 • Behov for tilleggsprøver mht. kronisk hepatitt B eller C?
 • Behov for vaksiner?
 • Behov for SOI-sjekk?
 • Samtale omkring seksualitet, partner, barneønske, prevensjon, cervixutstryk.
 • Drøfte evt. problemer med å praktisere ”sikrere sex”.
 • Pas > 50 år: samtale om behov for utredning med tanke på benskjørhet,hjerte/karsykdom, nyresvikt, kreft, hukommelsesproblemer. Fokusområde 2017: benskjørhet.

 

 • CD4 og hiv-RNA.
 • SR, Hb, hvite med diff, trombocytter, bilirubin, ALAT, ALP, Ca, P, CK, amylase, kreatinin, e-GF.
 • Glukose, HbA1C, total kolesterol, LDL, HDL og triglyserider.
 • Serologi hepatitt B/C – hvis tidligere negativ.
 • Urinstix: røde, hvite, glukose, protein. U-totalprotein/kreatinin ratio hvis positiv stix på protein. Spesielt viktig ved bruk av TDF.

 

Hiv-klinikker bør organisere virksomheten slik at viktige prøvesvar, tidligere medikamentanamnese, tidligere bivirkninger osv. er lett tilgjengelig under konsultasjonen. De bør også kunne rapportere kjernedata fra egen virksomhet med antall pasienter som følges opp, antall pasienter lost to follow-up, prosentvis antall på behandling, prosentvis antall av disse med full virussuppresjon o.l.

De bør også kunne rapportere kjernedata fra egen virksomhet med antall pasienter som følges opp, antall pasienter lost to follow-up, prosentvis antall på behandling, prosentvis antall av disse med full virussuppresjon o.l.