Epidemiologi

Logo NFIM HIVretlin2017 Header

Epidemiologi

Hvert år påvises det omkring 250 nye tilfeller av hiv i Norge. Av disse er 130 heteroseksuelt smittet, hvorav de fleste er smittet før ankomst Norge. Svært få barn fødes med hiv i Norge i dag. Blant sprøytemisbrukere har tallene holdt seg stabile med under 10 pr år. Blant menn som har sex med menn (MSM) har vi de siste par årene registrert en gledelig reduksjon av nysmitte i Norge. Siden seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) i MSM-gruppen er stadig økende, er det grunn til å tro at rask oppstart av antiretroviral terapi (ART) kan ha hatt betydning for redusert nysmitte. Økt testaktivitet i utsatte grupper har også bidratt. Bruk av hjemmetester for hiv har vært tilgjengelig i 2016 i regi av Helseutvalget. Preeksposisjonsprofylakse (PreP) er pr. 02.01.17 gjort offisielt tilgjengelig i regi av Olafiaklinikken. Det er fortsatt viktig at også behandlingsapparatet fokuserer på tiltak som kan redusere smittespredningen; god smitteoppsporing, behandling av andre seksuelt overførbare infeksjoner, informasjon om forebygging, aktiv kontakt med pasienter som av ulike årsaker glipper i oppfølgningen, samt tett oppfølgning av pasientene med samtaler om seksualitet og psykisk helse.

Epidemiologi   Figur 1