Initial vurdering

Logo NFIM HIVretlin2017 Header

Kartlegging

Alle som tester positivt på en hivtest bør snarest henvises til en infeksjonsmedisiner for initial vurdering. Alle hivklinikker må ha en ansvarlig lege (infeksjonsmedisiner) med oppdatert kunnskap og erfaring med behandling av hivpasienter. Alle hivpasienter bør ha en fastlege som er informert om diagnosen og som hivspesialisten kan samarbeide med.

  • Utdannelse, arbeid, partner og barn (hiv status), oppholdstillatelse, bolig, økonomi, reisevirksomhet til utlandet, seksualanamnese.
  • Tidligere sykdommer (inkludert seksuelt overførbare infeksjoner), arv (kardio vaskulær sykdom, kreft, diabetes, benskjørhet, nyresykdom), allergi, fysisk aktivitet, naturlige funksjoner.
  • Dato for første positive hivtest, vurdere prøvesvar: omslagsfase? Registrere MSIS nummer.
  • Bruk av PEP eller PreP nå og tidligere. Risikosituasjon(er), påbegynt smitteoppsporing.
  • Hivrelaterte symptomer og funn (se Tabell 2).

  • Psyke og behov for ekstra samtaler, evt. henvising til psykolog/psykiater.
  • Tuberkulose anamnese hos innvandrere fra land med høy tuberkuloseforekomst
  • Medikamenter inkludert naturpreparater og prevensjonsmidler.
  • Detaljert rusmiddelanamnese: røyk, alkohol, hasj, poppers, benzodiazepiner, (met)amfetamin, mefedron, GhB, ecstacy, kokain, heroin, annet.
  • Status inkludert fauces/ glandler (hals, axiller, lyske), utslett, blodtrykk, puls, høyde, vekt.