Medikamentvalg

Logo NFIM HIVretlin2017 Header

Valg av medikamentregime

Som initial terapi anbefales integrasehemmer eller darunavir (proteasehemmer) eller rilpivirin (NNRTI)

 

Hva man må ta hensyn til ved oppstart:

 

  • Livslang behandling. Behandlingsavbrudd må unngås.
  • Bivirkningsprofil ved ulike regimer.
  • Komorbiditet: hjerte/kar-, lever og nyresykdom, benskjørhet, tuberkulose.
  • Psykiske problemer eller bruk av rusmidler.
  • Praktiske hensyn (frokostvaner, jobb-rutiner, reisevirksomhet, behov for å skjule tablettinntak)
  • Faste medisiner, naturpreparater, proteinpulver, syrenøytraliserende, vitamintilskudd. Sjekk mht. interaksjoner.
  • Graviditetsplaner, prevensjon – se eget kapittel.
  • CD4 tall, hiv-RNA og resistensprofil. Dette må være tatt før oppstart, men man må ikke nødvendigvis ha svaret klart.
  • HLA-B*5701-test