Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv

Testing og behandling av SOI

Alle seksuelt aktive hivpositive pasienter bør testes:

 • Ved bytte av seksualpartner (ny risiko)
 • Ved graviditet
 • Ved nyoppståtte symptomer
 • Menn og transkvinner (og transmenn) som har sex med menn som ikke er i monogame forhold anbefales å teste for SOI hver 3.–6. måned

SOI-prøvetaking når pasienten ikke har symptomer:

 • Vagina/livmorhals: Penselprøve til NAAT/PCR mtp. klamydia og gonoré.
 • Urin: Første porsjon (10-20mL) til NAAT/PCR mtp. klamydia og gonoré. Av kvinner bør det tas penselprøve pga. høyere sensitivitet.
 • Anus: Penselprøve til NAAT/PCR mtp. klamydia og gonoré (hvis analt samleie)
 • Hals: Penselprøve til NAAT/PCR mtp. gonoré (hvis oralsex)
 • Serologi: Syfilis, hepatitt C og hepatitt B hvis ikke immun.

Behandling

 • Medikamentvalg- se tabell under.
 • Avstå fra sex under og etter behandling i totalt: klamydia 1 uke (3 uker ved LGV), gonoré 2 uker, syfilis 2 uker (tidlig syfilis) eller 4 uker (sen syfilis eller ukjent varighet).
 • Smitteoppsporing og partnervurdering mtp. behov for undersøkelse og behandling.
 • Samtale om seksuell helse og seksuell praksis, spesielt med tanke på å identifisere årsaker til risikosex f.eks. chemsex, annen rus, psykiske vansker.

 

Tabell: Oppsummering av diagnose og behandling av SOI:

 Oppsummering av diagnose og behandling av SOI.

 

 REFERANSER angitt i tabellen (lenker):