Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv

Testing og behandling av SOI

Alle seksuelt aktive hivpositive pasienter bør testes:

 • Ved bytte av seksualpartner (ny risiko)
 • Ved graviditet
 • Ved nyoppståtte symptomer
 • Menn og transpersoner som har sex med flere menn eller transpersoner anbefales å teste for SOI hver 3.–6. måned

SOI-prøvetaking når pasienten ikke har symptomer

 • Vaginal-penselprøve (tas av pasienten selv) til NAT/PCR mtp. klamydia og gonoré
 • Urin: Første porsjon (10-20 ml) til NAT/PCR mtp. klamydia og gonoré. Av kvinner bør det tas penselprøve pga. høyere sensitivitet
 • Anus: Penselprøve (tas av pasienten selv) til NAT/PCR mtp. klamydia og gonoré (hvis receptivt analt samleie)
 • Hals: Penselprøve (tas av pasienten selv) til NAT/PCR mtp. gonoré (hvis oralsex)
 • Serologi: Syfilis, hepatitt C og hepatitt B hvis ikke-immun

SOI-prøvetaking når pasienten har symptomer

Standard asymptomatisk SOI-sjekk (NAT/PCR og serologi, se over) OG:

 • Anogenitale sår: PCR Herpes simplex-virus, syfilis, apekopper og klamydia (inkl. supplerende undersøkelse for lymphogranuloma venereum ( LGV) ved positiv klamydia-PCR)
 • Genitale plager: Urin-/penselprøve vagina/livmorhals: NAT/PCR mtp. klamydia, gonoré og Mycoplasma genitalium, samt vurdere Trichomonas vaginalis og apekopper
 • Proktitt: Anus-penselprøve NAT/PCR mtp. klamydia (inkl. LGV serotyping ved positiv klamydia), gonoré, Mycoplasma genitalium, syfilis, Herpes simplex og apekopper. Vurdere prøver til tarmpatogene bakterier og parasitter (faeces multiplex-PCR for påvisning av protozoer, evt. mikroskopi mtp. helminter og strongyloides-serologi)
 • Faryngitt: I tillegg til NAT/PCR mtp. gonoré-, vurdere halsprøve til dyrkning/hurtigtest mtp. bakteriell tonsillitt, serologi for CMV og EBV, samt evt. apekopp-PCR
 • Blemmer eller sår andre steder på kroppen og/eller slimhinner etter seksuell kontakt: Penselprøve NAT/PCR mtp. syfilis, Herpes simplex, Herpes zoster, Enterovirus og evt. apekopper

Behandling

 • Medikamentvalg- se tabell under.
 • Avstå fra sex under og etter behandling i totalt: klamydia 1 uke (3 uker ved LGV), gonoré 2 uker, syfilis 2 uker (tidlig syfilis) eller 4 uker (sen syfilis eller ukjent varighet).
 • Smitteoppsporing og partnervurdering mtp. behov for undersøkelse og behandling.
 • Samtale om seksuell helse og seksuell praksis for å identifisere årsaker til risikosex, f.eks. chemsex, annen rus, psykiske vansker.

 

Tabell: Oppsummering av diagnose og behandling av SOI:

 Hiv2023 Oppsummering av diagnose og behandling av SOI.

 

 REFERANSER angitt i tabellen (lenker):