Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv

Klassifikasjon av hiv (CDC)

 hiv klassifikasjon   Figur 2